کاراته

طباطبایی از فعالیت های کاراته ایران گزارش داد

به گزارش خبرنگاران و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، در ادامه جلسات آنلاین رئیس فدراسیون جهانی کاراته با رؤسای اتحادیه های قاره ای و فدراسیون های ملی در سال 2020، امروز اسپینوز رئیس فدراسیون جهانی با رؤسای فدراسیون های کاراته اسیا و اقیانوسیه...

4 دی 1399

رئیس هیئت کاراته استان اصفهان انتخاب شد

حبیب الله ناظریان به مدت چهار سال سکاندار هیأت کاراته استان اصفهان شد.

14 شهریور 1399